Nến thơm hoa khô thiên nhiên

99,000

Nến thơm hoa khô thiên nhiên lúc nào cũng có 3 lớp mùi hương:
– Mùi hương đầu (top note): Ấn tượng đầu tiên khi bạn mở hộp nến ra, lên mùi nhất từ 5-15p sau khi đốt.
– Mùi hương giữa (middle note): 15p-60p sau khi đốt, mùi hương quan trọng nhất và xuyên suốt quá trình đốt nến.
– Mùi hương cuối / hương nền (base note): Mùi hương sau khi tắt nến còn lưu lại trong phòng.
Nến Thơm cũng giống như Nước Hoa vậy, sẽ theo cảm nhận của từng người. Cùng một mùi hương thì với người này là thơm sang nhưng với người khác lại không ấn tượng.

còn 5000 hàng